Brinkman breekt

Vanavond zit Hero Brinkman, de democratieminnende veldwachter van de PVV bij de Christenbroeders Knevel en Van de Brink. Hij komt een belangrijke mededeling doen, zo melde hij op Twitter. Aanvankelijk werd gedacht dat hij weer aan het drinken was geslagen. Hoewel zijn adjudant dit niet wilde ontkennen, bleek dit niet de geplande mededeling.  Stemhok dook in de krochten van de PVV-partijdiscipline en achterhaalde het ware verhaal. 
 
De mededeling die Hero Brinkman vanavond zal doen zal vanaf morgenochtend bekend staan als ‘De Breuk van Brinkman’. Brinkman zal, nadat hij als PVV-kamerlid is herkozen zich afsplitsen als ‘Groep Brinkman’. Onder de officieuze naam DPVV (Democratische Partij Voor de Vrijheid) zal Brinkman de belangrijkste speerpunten van zijn voormalig politiek leider een democratische invulling geven. Brinkman denkt daarbij onder meer aan een referendum over het belasten van hoofddoekjes en een volksraadpleging over de toelaatbaarheid van diverse soorten vreemdelingen in Nederland. Landelijke sms-stemmingen over individuele asielverzoeken worden serieus overwogen. Dit heeft volgens Brinkman als bijkomend voordeel dat de IND dan kan worden opgeheven. Dit levert een besparing van enkele miljoenen op.
 
Brinkman gaat dit alles niet alleen doen. Naast zijn nieuwe politiek adviseur John de Mol heeft hij diverse potentiële kamerleden aan zich weten te binden.  Brinkman zal in ieder geval de namen van Dion Graus, Richard de Mos, Willie Dille en zandhaas Jasper van Koppen bekend maken.  Zij zullen in het publiek van Knevel en Van den Brink aanwezig zijn. Onbevestigd zijn nog  de verbintenissen met niet PVV-ers zoals Kees de Politieman  van Trots op Nederland . Oud politiecommissaris Eric Nordholt heeft toegezegd de DPVV gedoogsteun te geven.
 

Share this