Brekend!

Vanaf een anoniem e-mailadres heeft Stemhok een politiek spotje ontvangen. Aangezien het nergens anders op het internet te vinden is, mogen we gerust spreken van ‘een gelekt filmpje’. Het zijn exclusieve beelden van de aanstaande First Lady van Nederland. Achter iedere succesvolle man staat een sterke vrouw.
 

 
 
 
Stemhok wil u het filmpje niet onthouden maar wil wel aangeven dat de redactie zich distantieert zich van deze manier van campagnevoeren.

 
 

Share this