@Sywert Wiegel zat vorige week in al heel genant openlijk te solliciteren naar een premiersbaan http://www.stemhok.nl/quotes/hans-wiegel