RT @deliefde: Wat een flauw filmpje www.stemhok.nl dat door VARA enthousiast gepromoot wordt. Wie nog twijfelde: #VARAisdePvdAendoodsbang9juniteverliezen