@rsndrs nou ja dat vind ik dus ook. Moet je nagaan, als het nu al moeilijk kiezen is wie t beste is, hoe moet dat dan in t stemhok ;o)

Inge_F (Inge Ferwerda):@rsndrs nou ja dat vind ik dus ook. Moet je nagaan, als het nu al moeilijk kiezen is wie t beste is, hoe moet dat dan in t stemhok ;o)

See original: Twitter Search Feeds @rsndrs nou ja dat vind ik dus ook. Moet je nagaan, als het nu al moeilijk kiezen is wie t beste is, hoe moet dat dan in t stemhok ;o)