Partij voor de Vakantie: “Alle Nederlanders het land uit!” http://stemhok.nl/artikelen/partij-voor-de-vakantie-pleit-voor-totale-leegloop