Han Pekel presenteert de nabeschouwing van het #RTLdebat. #wordtvervolgd