Artikelen

Traditiegetrouw organiseert de PvdA op 1 Mei - de Dag van de Arbeid – bijeenkomsten in het hele land. Doel is stil te staan bij de verworvenheden van de sociaal-democratie zoals de 8-urige werkdag. Omdat 1 mei dit jaar samenviel met het begin van het mei-reces, organiseerde de bestuurderspartij maar weinig verheffends. Gelukkig had het campagneteam bedacht dat het een goede dag was om de verkiezingscampagne af te trappen. Dus werd alles uit de kast gehaald om er een knallende bijeenkomst van te maken. Maar helaas werd het vuurwerk een laf sissertje.

Job Cohen, redder des Vaderlands voor sentimenteel links, ruggengraatloze potverteerder voor hartstochtelijk rechts, moet wennen aan zijn nieuwe rol als lijsttrekker. Niet langer kan hij veilig in algemeenheden praten over de staat waarin de samenleving zich bevindt. Niet langer kan hij met wekenlang voorbereide speeches zich een mening voorwenden. We hebben zijn geworstel allemaal kunnen zien in Nova.
 

De frisse jongerenpartij van BNN, onder leiding van de nog frissere lijsttrekker Lot Feijen (21), gaat campagnevoeren onder de naam LEF: ‘Liberté, Egalité, Fraternité’. De Nederlandse politieke geschiedenis kent al een LEF. In 1999 gingen jonge PvdA’ers en D66’ers samenwerken onder de naam LEF, net als bij BNN een doelbewuste verwijzing naar jeugdige moed, en naar de slogan van de Franse Revolutie ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap,’ waaronder 18.000 mensen het hoofd verloren op de guillotine.

Hoeveel vage taal nemen politieke partijen op in hun verkiezingsprogramma’s? Hoe uitwisselbaar zijn hun teksten? Op welke informatie moet de StemWijzer zich baseren?
 
Stemhok neemt de proef op de som. Welke partij schreef:
 
“Willem Drees zag een land vernietigd door oorlog en zei: samen de schouders er onder”?
 
Het antwoord krijgt u hieronder, het is in ieder geval niet van de PvdA.
 

Stemmen gaat op 9 juni niet meevallen voor kiezers. OK. Ze hebben de stemhok stemwijzer om op terug te vallen, maar zelfs met ons advies in de hand rest er nog een klein probleempje. Je stemt hoe dan ook op het CDA. Al wil niemand dat.
 
Wat betekent het bijvoorbeeld als je op het CDA stemt? Precies! Dan ben je rechtstreeks de klos. Een stem op Balkenende levert al gauw een coalitie op met .. het CDA. En dat willen alleen hardcore CDA-ers nog.
 

Aan de vooravond van het begin van de verkiezingscampagnes kondigt een hele batterij organisaties aan een kieshulp in ontwikkeling te hebben. Bespaart u zich de moeite. De meeste adviezen hebben het niveau van de testen van Scientology: wat u ook invult, het resultaat is dat u een lesje gelezen wordt hoe belangrijk de vakbond is, of dat de studiefinanciering niet verloren mag gaan.
 
Als u een onafhankelijk advies wilt moet u naar de StemWijzer gaan. Of naar het alternatief van Stemhok
 

Beste Kameraden!
Na het uitoefenen van de vereiste bolsjewistische zelfkritiek heeft kameraad Kant de dappere beslissing genomen om af te treden als leider van onze grote partij. U heeft mij aangewezen als uw nieuwe leider [applaus]. De fout van Kameraad Kant was dat zij afweek van de enige juiste lijn van de partij, zoals uitgezet door kameraad Jan Marinissen [applaus]. Haar danspasjes op Youtube gaven uiting van een kleinburgerlijke moraal en een rechtse, opportunistische afwijking van onze door kameraad Marijnissen [applaus] geïnspireerde koers.

Na een bestudering van het in Nieuwspoort gepresenteerde programma van de PVV en de reacties erop kan worden geconcludeerd dat Geert Wilders zijn rechtse scherpte mist. Er wordt in de voorstellen niet bezuinigd op de zorg, de AOW, studiefinanciering of WW. Ook wil hij niets veranderen aan het ontslagrecht. Rechtse en conservatieve politici uit binnen- en buitenland zijn teleurgesteld.
 
Mark Rutte stelt dat "de partij van Geert Wilders de VVD met dit verkiezingsprogramma links heeft ingehaald.”

Als u de verkiezingsprogramma's van diverse partijen nu nog niet gelezen heeft, gaat het waarschijnlijk ook niet meer gebeuren. U hebt waarschijnlijk andere interesses nu de lentezon begint te schijnen. Geen nood, een stemadvies is zo online ingewonnen. Maar echt indruk maken aan de borreltafel doet u daarmee niet. Dat wil nog niet zeggen dat de printer aan moet om de programma's te drukken. In liefde en oorlog is alles toegestaan. In zaken van politiek natuurlijk ook. U kunt  alle partijprogramma's doorbladeren, maar Stemhok neemt liever de partners van partijleiders onder de loep: dat zegt pas echt hoe het politieke hart klopt. Zo maakt u een gefundeerde keuze tussen gevestigde politieke middenmoters:

Op nummer 29 van de PvdA lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staat een oude bekende van Stemhok: Jacques Monasch, in het fatale Fortuynjaar 2002 campagneleider van de partij. Terwijl de ruïnes van de PvdA om Monasch instortten, belde hij woedend naar Stemhok. Onze website was namelijk Theo van Gogh al ver vooruit in het verzinnen van waanzinnige complottheorieën, en wees de schuldige voor de moord op professor Pim aan: niet Mat Herben, maar Ad Melkert had het gedaan, geholpen door het kwade genie Monasch.