Yes we Cohen-Fem-Wilders!

Nu de PvdA zetel na zetel scoort met de leus ‘Yes we Cohen!’, Groenlinks de schade weet te beperken met de al even mooie leus ‘Yes we Fem!’ en zelfs de PVV mee lift op deze hernieuwde Obamania met ‘Yes we Wilders!’ moeten ook de andere partijen opzoek naar een goede lijsttrekker-leus combinatie. Stemhok bekeek voor u vast de verschillende mogelijkheden.

Zoals Cohen en Femke laten zien is een naam die met een beetje goeie wil kan rijmen op ‘Can’ de beste keuze. Met zo’n naam is de associatie met Obama’s leus het sterkst. Wilders laat echter zien dat hiermee de mogelijkheden zeker niet zijn uitgeput. Door te kiezen voor ‘Yes we Wilders’ weet hij slinks het ‘kunnen’ van PvdA en GroenLinks te overtreffen met zijn eigen ‘zullen’.

CDA
De aangewezen lijsttrekker voor het CDA rijmt op geen enkele manier lekker op welk Engels woord dan ook. Noch ‘Yes we Jan Peter!’, noch ‘Yes we Balkenende!’ levert iets op. Ook Maxime Verhagen, Mirjam Sterk en Jack de Vries grijpen met hun namen naast de pollpositie op de lijst. Volgens Stemhok zijn de beste kansen voor Atsma met: ‘Fired up! Ready to Joop!’

Gevaarlijke outsider: ‘Yes we Camp!’ van Wim van de Camp

VVD
Ook bij de VVD biedt de naam van de frontrunner geen goede mogelijkheden voor een goede leus. ‘Fired up, ready to Rutte!’ zal eerder stemmen kosten dan opleveren en ook ‘Mark, we can believe in’, of de klassieker ‘Yes, we Mark!’ zal de VVD niet boven de 20 zetels brengen. De VVD heeft het hier sowieso moeilijk met alle dubbele en anderszins ingewikkelde namen in de gelederen. Nepperus, Hennis Plaschaart en Buma Haarsma vallen hierdoor bij voorbaat af.
De beste mogelijkheden hebben Charlie Aptroot en Paula Swenker met respectievelijk: ‘Charles, we can believe in!’ en ‘Yes, we Swenker!’

Gevaarlijke outsider: Loek Hermans met: Loek to the future!

SP
Het vertrek van Agnes Kant is voor de SP een zegen. De leus ‘No, we Kant’ hing daar natuurlijk dreigend boven de partij. De nieuwe lijsttrekker Roemer van de SP kan het proberen met ‘Yes, wEmil!’ maar dat vraagt wel enige flexibiliteit en intelligentie van de achterban. Stemhok vraagt zich af of die eigenschappen in voldoend mate aanwezig zijn.

Gevaarlijke outsider: ‘Fired up! Ready to Poppe!’ van Remi Poppe.

CU/SGP
Zowel de ChristenUnie als de SGP hebben in de Here een multi-inzetbare joker. Leuzen als ‘Jezus, we believe in’ en ‘Fired up! Ready to God!’ kunnen door deze partijen lijsttrekkeronafhankelijk worden gebruikt. Stemhok wenst dan ook de heren Rouvoet en Van der Staaij veel succes.

Share this