Stemwijzer Stemhok Stemadvies

Geachte zwevende kiezer, u bepaalt wie straks in het Torentje zit. Maar wie moet u kiezen? Op internet zijn allerlei online stemadviseurs te vinden die pretenderen u te kunnen helpen met uw keuze, zoals de StemWijzer en Kieskompas. Maar die adviezen hebben een groot nadeel. Ze zijn volledig gebaseerd op verkiezingsprogramma’s. Ten onrechte. Verkiezingen gaan om veel meer. Volgens sommige deskundigen is vooral het uiterlijk van belang. De Snelste Stemwijzer is daarop gebaseerd. Die duurt hooguit 20 seconden.

Gelukkig is er nu naast de StemWijzer van het IPP ook stemadvies van Stemhok. Die laat álle aspecten meewegen die van politiek belang zijn: uw verstokte vooroordelen, uw heimelijke tv-gedrag, uw voorkeur voor seksuele aberraties en de invectieven die u als koosnaampjes gebruikt voor politici. Wij garanderen: u krijgt niet het advies ChristenUnie, als u niet meer in de Heer gelooft.

• Klik hier - geef antwoord op 20 meerkeuzevragen en u weet wie straks in het torentje moet zitten!

Share this