SGP-arrest blijkt Trojaans paard

De champagnekurken knalden bij alle niet-middeleeuwse partijen toen de Hoge Raad zich uitsprak tegen het verbod op vrouwen bij de SGP. De Hoge Raad oordeelde dat politieke verenigingen vrij zijn een mening te hebben, maar niet vrij zijn ernaar te handelen. Prima om het standpunt te hebben dat vrouwen zich moeten beperken tot het gezin, maar vrouwen een baan in de Tweede Kamer weigeren, dat mag niet. Deze uitspraak heeft echter ook verstrekkende gevolgen voor de andere partijen. Stemhok schetst een inktzwart scenario hoe de politieke wereld gaat veranderen door het SGP-arrest.
 
Nog even terug naar de uitspraak van de rechters. Geen enkele politieke partij mag vrouwen uitsluiten van politieke functies, zelfs niet een partij die ervan overtuigd is dat de rol van vrouwen uitsluitend in het gezin ligt. Reden hiervoor: het passief kiesrecht - het recht om je verkiesbaar te stellen - mag niet belemmerd worden door iemands geslacht, godsdienst, etniciteit, levensovertuiging of seksuele voorkeur. Het recht op gelijke behandeling staat boven godsdienstvrijheid en het recht op vereniging. Consequentie: prima dat de SGP een politiek gedachtegoed heeft, het mag alleen geen invloed hebben op de aanstelling van politici.
 
Bij GroenLinks zijn voor een kansje op macht inmiddels de meeste principes overboord gegaan, dus deze partij ontspringt de dans. Maar de politieke partijen die géén boterzachte verkiezingsprogramma’s hebben, zoals de SP, VVD, PVV en ChristenUnie kan de uitspraak bittere consequenties hebben. Die partijen mogen hun uitgangspunten geen rol laten spelen bij de selectie van kandidaten voor politieke banen.
 
Verschillende horrorscenario’s doen bij bepaalde partijen momenteel de ronde. Zo vreest men dat hordes homo’s zich zullen aanmelden voor de vacante posities bij SGP en ChristenUnie. Wat kunnen de kleine Christelijke partijen eraan doen? Helemaal niks! Bij de SP vrezen ze het grote geld. Speculanten zouden de SP-kas over willen nemen om de partij vervolgens met flinke schulden af te danken. De geruchten zijn dat de PvdA-lijst dreigt te worden gegijzeld door mensen die fout waren in de oorlog.
 
De wrangste vruchten zijn echter wederom voor de PVV. Die partij mag fel gekant zijn tegen hoofddoekjes in openbare gebouwen. De partij mag hoofddoekdragende moslima’s niet uitsluiten van de lijst. Welkom in het Nederlandse rechtssysteem.

Share this