Open brief van kameraad Roemer aan secretaris-generaal van de Partij van de ‘Arbeid’ Job Cohen

Beste kameraad Cohen!

Geschokt zien we dat onze gestaalde SP - activisten zich niet langer met tomaattasjes en rode regenjasjes op de markt durven te vertonen.  Ook al hebben we ze nog zo hard getraind in de partijschool, sommigen gaan zelfs weer terug naar de Partij van de ‘Arbeid’ om daar te folderen. Niet omdat de linnen tasjes daar zoveel mooier zijn. ‘Het is vanwege Job,’ zeggen ze dan. Geen zorg, ik trek mij dat niet aan. Een dergelijke persoonlijkheidscultus zou bij ons onmogelijk zijn. 

Eerlijk gezegd hadden wij in het secretariaat* van onze partij wel enige discussie of wij de aanhef ‘kameraad’ in jouw geval mochten gebruiken. Gelukkig zagen kameraden Kant en Van Bommel snel de onjuistheid van hun dwaling in, nadat ik even met Jan had gebeld en hem op de speaker had gezet.  Nu Wouter Bos, de neoliberale knecht van het grootkapitaal, door zijn meesters bij Goldman Sachs aan de kant is geschoven, is er evident een nieuwe fase in het verval van het kapitalistische systeem begonnen. Jan en ik realiseren ons dat wij nu de revolutionaire tactiek van de SP aan moeten passen. Wij eisen nu geen samenwerking tegen, maar mét de Partij van de ‘Arbeid’. 

In het verleden probeerden wij de misleide arbeiders weg te leiden van de PvdA terug naar de enige ware schoot van de revolutie, de SP. Dat eerste lukte, maar nu hebben de werkende massa’s zich wéér laten misleiden, en laten ze zich meelokken door  Geert Wilders, Mark Rutte en Jan Peter Balkenende.  

Kameraad Cohen, laat ook jij je geen vals bewustzijn aanpraten door deze lakeien van het neoliberale Europese imperialisme! Maar spreek je samen met ons uit voor één koers: een revolutionaire Socialistische arbeidersregering. Alleen zó keren onze dwalende activisten – die ons veel geld hebben gekost - weer naar ons terug. Het is niet zo dat wij kiezers van de Partij van de ‘Arbeid’ af proberen te snoepen. Nee, ons doel is veel nobeler: dat de SP uiteindelijk Partij van de Arbeid wordt. Dat kan alleen jouw instemming hebben!

Met vriendelijke groet, **

Emile Roemer

 * Met 'secretariaat' moet je overigens niet aan een kamer vol typistes denken. Nee, het secretariaat is de instelling die in een echte arbeiderspartij de beslissingen neemt.***

** sorry, maar als concessie aan Agnes en Harry mocht ik niet afsluiten met 'socialistische groet.'  Ik hoop op je begrip.

*** Niet dat wij het edele werk van typistes niet op waarde schatten, integendeel, wij ijveren als  enigen voor een levenslange WAO voor  gewonde strijdsters aan het typmachinefront.

 

 

Share this