Column van de burgemeester: Job you c-c-c-c-can!

Beste medeburgers van Balkenende-aan-Zee,
Deze week gedenken wij de bevrijding van onze mooie gemeente. Velen van u hebben met eigen ogen gezien zien hoe een ernstig verwarde man de verdenking met zijn geschreeuw verstoorde. Dan heb ik het natuurlijk over Eberhard van der Laan, de tubaspeler van fanfare Linksom, die vindt dat wij op moeten houden met praten over de oorlog.

Welnu, dat ben ik niet van plan. Velen van u weten nog welke bedreiging er uit ging van de bezetter. In ons dorp was dat Volksstürmer Heinz Müller. Hij was dan wel 57, maar niemand zal vergeten hoe hij daar zat op het terras van café Balkenzucht met een pul bier in de ene en zijn geweer in de andere hand, te kijken naar onze vrouwen.  Met gevaar voor eigen leven gaven de kelners van Balkenzucht hem regelmatig te weinig wisselgeld terug, en ondermijnden zo de Duitse oorlogsmachine. Gelukkig zijn die bange dagen nu voorbij, en de betrokken dames gestraft voor hun collaboratie.

U vraagt zich natuurlijk af waar ik ben, nu ik niet langer elke dag op de voorpagina van de Balkenendse Courant sta. Maar burgemeester, wat doet u op reis met ge-meenteraadsverkiezingen voor de deur? Wilt u dan niet winnen, hoor ik u bezorgd vragen?

Maakt u zich geen zorgen. Ik ben al zo lang uw burgemeester, omdat ik één wijze les heb geleerd: laat uw tegenstanders de fouten maken. Dan heb ik het bijvoorbeeld over voorzitter van fanfare Linksom Job C-c-c-cohen die geïnterviewd door TV-aan-Zee nauwelijks uit zijn woorden kwam. Job kan natuurlijk niets doen aan zijn handicap. Ik zeg tegen hem: kop op Job! Yes you c-c-c-c-can!

Dan heb ik het ook over een Geert Wilders, die dacht met zijn hangjongeren wel even een plekje in de raad te krijgen. Iedereen heeft nu wel genoeg van zijn geschreeuw tegen Mohammed van het taxibedrijf Balkenende-on-Wheels. Mohammed heeft mij ook wel eens straatje omgereden en ik vind het treurig dat Mohammed ABN verkiest boven ons mooie Balkenendse dialect. Maar met een groepje lijmsnuivende tieners in Lonsdalekleding gaat je dat heus niet oplossen, hoor Geert!

Helaas moet ik constateren dat de grootste fouten gemaakt zijn door mensen die ik mijn vrienden waande. Vooral mijn goede vriend Gerd Leers, voor u beter bekend als de uitbater van Koffiehuis De Groene Vinger, moet oppassen dat zijn plantjes hem niet naar het hoofd gaan stijgen.

Ik ben dus op reis gegaan, naar oorden waar men uw burgemeester nog op waarde weet te schatten. Ondertussen doe ik wat ik in alle gemeenteraadsverkiezingen tot nu toe altijd heb gedaan: ik wacht af en doe niets, in de zekerheid dat ik ook na 9 juni gewoon weer uw burgemeester zal zijn.

Met respectvolle groet in vrijheid,

Uw burgemeester,

Jan Peter
 

Share this