Cohen “radicaliseert” en dringt scholen homo’s op

De vrees bestond al langer dat Job Cohen de mores in de stadsstaat Amsterdam wilde gaan opleggen aan de provincie. Onderdelen van dit plan: ieder dorp een coffeeshop en alle steden met meer dan 50 duizend inwoners krijgen verplicht een wijk waar 80 procent van de balkons een schotel heeft. Een eerste stap is volgens ChristenUnie-voorman André Rouvoet nu gezet: Cohen “verkwanselt” grondrechten door scholen te verplichten een homoleraar aan te stellen.

Rouvoet vertelde dit maandag in een interview met het Reformatorisch Dagblad. De PvdA “radicaliseert” door een voorstel van D66 te steunen waardoor christelijke schoolbesturen homoseksuele leraren niet langer kunnen discrimineren. Tweede Kamerlid Boris van der Ham (D66) wil de zogeheten enkelefeitconstructie uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling halen. Christelijke scholen mogen nu geen medewerkers ontslaan vanwege het 'enkele feit' dat iemand homoseksueel is.
 
Tijdens een debat dit weekeinde bleek dat een Kamermeerderheid het initiatief van Van der Ham steunt. Ook PvdA-lijsttrekker Job Cohen doet dat. Rouvoet, die in het interview de ex-coalitiepartij PvdA omschrijft als een 'betrouwbare partner', spreekt van een 'onaangename verrassing'.
 
Het voorstel leidt er volgens de lijsttrekker van de ChristenUnie toe dat de klassieke vrijheden van godsdienst en onderwijs verworden tot 'tweederangsgrondrechten', waar de wet nu zoekt naar een balans tussen het principe van gelijke behandeling en deze vrijheden. "Dat tast de grondslagen van de rechtsstaat aan. Ik verwacht dat ook niet van een partij die stelt dat iedereen meetelt. Hier is sprake van radicalisering."
 
Het plan om de provincie te onderwerpen aan een grootstedelijke cultuur schijnt Job Cohen beschreven te hebben in het boek Mijn Lamp. De titel verwijst naar de roze belichting in het Wallengebied.

Share this