May 2010

Wir haben, etc.

De vijfde mei was eindelijk weer eens een vrije dag en de PvdA nam het er van: Cohen hield het, karaktergetrouw, veilig en streelde de kiezer met beloften van ‘elk jaar vrij op vijf mei’, partijgenoot Van der Laan zocht het gevaar en begon over verzetshelden en Auschwitz. Een gedurfde zet van Van der Laan want ‘de oorlog’ is door jaren van indoctrinatie een precair onderwerp. "Onze ouders en grootouders waren net zo flink als die in andere landen" aldus Van der Laan. Hij telde zo'n tweeduizend verzetslieden die zijn omgekomen en zesduizend gevangengenomen. "Dat vind ik enorme aantallen". En als uitsmijter beweerde Van der Laan in Trouw: "Onze ouders wisten niet van Auschwitz". Stemhok – altijd goed geïnformeerd- vraagt zich af hoe dat dan zat. Want als ze van niks wisten, waar streden onze helden dan voor?

Column van de burgemeester: Job you c-c-c-c-can!

Beste medeburgers van Balkenende-aan-Zee,
Deze week gedenken wij de bevrijding van onze mooie gemeente. Velen van u hebben met eigen ogen gezien zien hoe een ernstig verwarde man de verdenking met zijn geschreeuw verstoorde. Dan heb ik het natuurlijk over Eberhard van der Laan, de tubaspeler van fanfare Linksom, die vindt dat wij op moeten houden met praten over de oorlog.

Comité NEE tegen het Europese Luchtruim!

Je kan dan nog HONDERD keer tegen een Europese Grondwet stemmen, die EUROPESE SUPERSTAAT komt er toch. Vandaag, nota bene wanneer wij de slachtoffers van VREEMDE DWINGELANDIJ gedenken, wil Europa ‘Een Europees Luchtruim’ maken. GESCHIFTE EUROCRATEN in Brussel hebben besloten dat het luchtruim van Europese landen samengevoegd moet worden, met de SMOES dat dit EFFICIËNTER zou zijn.

Voor de mens geen plaats in de Kamer

De Partij voor de Mens en alle overige aardbewoners doet niet mee aan de Kamerverkiezingen van 9 juni. Reden is dat de doelgroep in onvoldoende mate bereid is gevonden zich in te zetten voor zijn medemens. De partij kwam honderd steunverklaringen te kort om zich officieel voor de verkiezingen te kunnen inschrijven.

Arend Jan Boekestijn

"Ik heb een idee! Als ik Wilders met Hitler vergelijk dan veert Sjoerd op. Driehuis had daar ook zo'n succes mee"

 Arend Jan Boekestijn oefent vast het Derde Rijk Associatiespel. Twitter, 4 mei 2010