[STEMHOK] per definitie beter! [WOORDENBOEK]

[home]
[agenda]
[cartoons]
[columns]
[mediameter]
[pimsalabim]
[ramsj]
[quiz]
[standpunten]
[weetje]
[woordenboek]

Nieuwsbrief
Mijn e-mail is:
ik geef me op
ik geef het op


[archief 2002]
[colofon]
[mail]
[reacties]


Haags jargon
Door Marjolijn van Goethem, Marcel Boontje e.a.
Doorlopend actueel

ABCD

Afbreukrisico's
~het risico dat men als kamerlid en/of minister loopt om na een kortere of langere politieke carrière nergens meer aan de bak te komen omdat je voortdurend vechtend door de wandelgangen rolde.

AIVD
~amateuristische groep omhoog gevallen dienders.

Ambtsgeheim
~verbod op het uit de school klappen over de ministerraad.

Asotaks
~fiscale naheffing om Rotterdammers die zich op straat of in het verkeer misdragen te bestraffen.

Bestemmingsplan
~tekst die gemeenten wijzigen als er ergens een asielzoekerscentrum moet worden gebouwd.

Bouwbordeel
~locatie waar belangrijke opdrachtgevers uit de bouwsector in de watten worden gelegd.

Bungelen
~het niet wegsturen van een minister die de kamer eigenlijk wel weg wil hebben, omdat men geen martelaar wil kweken.
(als in: "zullen we 'm maar laten bungelen?")

Celcomplex
~de geestelijke staat waarin uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen verkeren als ze al drie weken in een uitzetcentrum verblijven.

Zo maar een viermans fractie in actieCircus act
~een kamerfractie onder leiding van een tsjakkaa-goeroe (zie daar).
(als in: "Als ik deel had willen uitmaken van een circus act, had ik wel bij Boltini gesolliciteerd")

Criminele Marokkaan
~1. onvermoede asielzoeker met een Nederlands paspoort.
~2. Nederlander waarvoor de grondwet niet geldt.

Condoleancestem
~stem op een dode lijsttrekker
(als in: "Condoleancestemmen lijken geen invloed te hebben gehad op het zetelaantal van de LPF.")

Dasdragers
~rechtse lijsttrekkers.

Daslozen
~linkse lijsttrekkers.

Debat
~slaapverwekkend totaaltheater.

Droogstemmen*
~stemmen zonder biertje in de hand.
~op alle partijen stemmen, behalve op de SP.
~stemmen onder de 18.
* website SP

EFGH

Erfenis
> zie gedachtegoed.
(als in: "Wij willen de erfenis van Pim Fortuyn redden")

Fopduik
~aanwezigheid van politici (die niet te water gaan) tijdens de traditionele nieuwjaarsduik in Scheveningen.

Garnalenhersens
~stopwoord van de afzender van de kogelbrieven (Indonesisch scheldwoord).

Gedachtegoed
~in boeken neergeschreven verzameling multi-interpreteerbare ideeën van een grote leider.

Gewoontaal
~gereformeerde Jip-en-Janneketaal.

Gezin
~hoeksteen van de nieuwe politiek.

Herensoos
~lijsttrekkersdebat.

IJKL

Ideologische veren
~verzameling oubollige ideeën waar naar believen mee kan worden gepronkt of die tijdelijk kunnen worden afgeschud.

Kandidatenlijst
~lijst met een opsomming van alle reservelijsttrekkers.

Kerststilte
~periode rond de kerst, waarin politici in principe niet debatteren.

Kiesraad
~ bureaucratisch overheidsorgaan met flexibele procedures.

Kreunjuwelen
~verzameling oubollige ideeën waarmee jarenlang wordt gecolporteerd tot zelfs de verkoper er niets meer in ziet.
> vergelijk: ideologische veren.

Leuke dingen voor de mensen
~panacees om kiezers mee te trekken
(als in: "Hebben we ook nog leuke dingen voor de mensen in ons manifest?")
> zie manifest.

Lokzak
~aas dat expres vroegtijdig bij o.a. de vuilniscontainer wordt gezet door de milieupolitie om andere vuilniszakken aan te trekken met als doel de bezitters ervan te beboeten (idee van de Stadspartij Rotterdam).

Lijst
~ voorvoegsel; dit zet u voor uw naam als u aan verkiezingen wilt meedoen, maar geen van de bestaande partijen u als lijsttrekker wilt.

Lijstduwer
~ zoon/dochter van de lijsttrekker.

Lijsttrekker
~winnaar van een tombola met tussen de 4 en 11 deelnemers.

Lijstvertrekker
~man die men bovenaan de kieslijst zet en die waarschijnlijk voor het vaststellen van de definitieve lijst, maar zeker voor de verkiezingsdatum onder veel tumult al weer aftreedt en wordt vervangen door een onervaren jonge vrouw of een vliegtuigspotter.
>zie ook 'kandidatenlijst'

MNOP

Manifest
~een ondoordacht A4tje met punten die in strijd zijn met het partijprogramma, dat tot doel heeft verloren kiezers terug te winnen.

Martelaar
~politicus die strijdt voor het mogen zeggen van rare dingen als mens, als minister en als lijsttrekker.

Megalous
~A2-formaat campagneposter met afbeelding van Lousewies van der Laan (D66) terwijl slechts A4 door de partij is toegestaan.
(als in "Hé, daar hangt wéér zo'n megalous op de pilaar")

Megalousen
~agressief campagne voeren binnen eigen partij.
~haantjesgedrag bij vrouwen.

Mening
~reeks woorden met samenhang, die een lijsttrekker kronkelend als een aal onder stoelen of banken steekt zodra het rode lampje van de TV-camera aangaat.
(als in:"Balkenende gaf op RTL4 zijn mening over de nieuwe ziektenkostenregeling.")

Normen
~in kleitabletten bijtelbare set regels, die als dwangmatig referentiekader kan dienen om anders denkenden te verplichten aan jouw wereldbeeld te voldoen.

Onbespreekbaar
~term gebruikt voor de omschrijving van een idee uit een verkiezingsprogramma dat voor de verkiezingen voor een partij van levensbelang is en de ochtend na de verkiezingen rijp is voor de papierversnipperaar.

Overloopdag
~extra debatdag die wordt ingeroosterd als politici te lange monologen houden.
~politicus die van partij wisselt en weer een maidenspeech moet houden voor de nieuwe partij.

Peiling
~al naar gelang de uitvoerder onbetrouwbaar, zeer onbetrouwbaar of ongeloofwaardig rijtje cijfers. Zetten aan tot strategisch stemmen > zie daar.

Pimpunt
~paragraaf uit een van Zijn boeken.
(als in: "Zo hebben we voor het kerstreces nog een pimpunt binnengehaald.")

Poffertjes bakken
~bezigheidstherapie voor in de knop gebroken politici.
Als in: Na de verkiezingen gaat Ratelband lekker poffertjes bakken.

Premiervraag
~schimmigheid rondom een nog onbestaande kandidaat-premier van een partij die op dit moment niet regeert en dat na 22 januari waarschijnlijk ook niet zal doen. Een eventueel antwoord hangt af van de peilingen > zie daar.

Prullenbakkeren
~doet men na de val van een kabinet met strategische akkoorden.

QRST

RatelbandenRatelbanden
~ tapes met stiekem opgenomen gesprekken tussen een kandidaat (zie daar) en regiobestuurders (zie daar).

Ritueel
~ tweewekelijks overleg tussen de Tweede Kamer en minister Nawijn over zijn positie.

Regiobestuurder
~machtswellustelling die nergens over gaat, maar wel overal uitspaken over doet.

Reputatieschade
~de imagobeschadiging die een snelle jongen oploopt als hij een half jaar lang als een onwillig mokkende kleuter op het pluche zit.

Rollatoreconomie
~heeft Nederland over een jaar of 15, als al die plucheplakkende babyboomers bejaard zijn.

Sneuneusje
~timide politicus met een goed gevoel voor timing.

Spaarloon
~leuk ding voor de mensen.
> zie leuke dingen voor de mensen.

Sorrypolitiek
~het met name binnen oppositiepartijen populaire idee dat ruziënde, falende en liegende ministers of staatssecretarissen ogenblikkelijk dienen af te treden.
> zie ook: normen en waarden.

Strategisch stemmen
~stemmen om invloed uit te oefenen op een eventuele coalitie, omdat men op een winnaar of juist een verliezer wil stemmen of omdat men denkt dat stemmen totaal zinloos is.

Tsjakkaa-goeroe
~Happyoloog met politieke ambities.

TV
~Duivels martelwerktuig voor lijsttrekkers.

TV-journalist
~oliebol die, om de kijkcijfers of zijn eigen ego op te krikken, lijsttrekkers op TV door een hoepel laat springen. Wat de kiezer zeer bevalt, omdat die dat ook dagelijks doet om zijn baas of partner te behagen.

UVW

Waarden
~aan de waan van de dag aanpasbare representatie van een norm.
> denk bijvoorbeeld aan: sorrypolitiek.

Uitzetcentrum
~gebouw zonder uitzicht in ex-weiland waarin uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen zich in hokjes van 2x3 meter zitten af te vragen wat ze nou precies misdaan hebben.

Vierendelen
~het opsplitsen van een partij na een bestuurscrisis.

Vliegtuigspotter
~politicus die in zijn vrije tijd met een serieus gezicht de registratienummers van bommenwerpers van EU-bondgenoten opsnort, maar die snor wel afscheert voor hij dit in een Turk-onvriendelijke rechtbank gaat opbiechten.

Waarden
~aan de waan van de dag aanpasbare representatie van een norm.
> denk bijvoorbeeld aan: sorrypolitiek.

En lachen!XYZ

Zalmstreek
~lepe truc om naïeve parlementariërs pootje te lichten.

 

Stem dommer - stem hok!
Welke politicus is het deze week helemaal?
...of juist niet! En waarom?
Zijn er nog leuke verkiezingsposters dit jaar?
Wie heeft er dit keer weer lopen kukelen?
Bekijk [STEMHOK]'s coalitiemeter
Het nieuws ligt op straat
ARCHIEF

[ABCD]
[EFGH]
[IJKL]
[MNOP]
[QRST]
[UVW]
[XYZ]

[t©deBoon]