[STEMHOK] lees en huiver [STANDPUNTEN]

[home]
[agenda]
[cartoons]
[columns]
[mediameter]
[pimsalabim]
[ramsj]
[quiz]
[standpunten]
[weetje]
[woordenboek]

Nieuwsbrief
Mijn e-mail is:
ik geef me op
ik geef het op


[archief 2002]
[colofon]
[mail]
[reacties]


Slachten op eigen balkon toegestaan
Door Ramon Schimmel
Donderdag 19 december 2002

Als je de opiniepeilingen mag geloven, gaat het goed met de partij van de tomaat. Stemhok maakte een selectie van voorstellen uit het actiesprogramma van de SP, Eerste weg links. Hoe ziet Nederland er eigenlijk uit als Jan - eerlijk gaan we alles (ver)delen - Marijnissen mag meeregeren? Lees en huiver.

Nederland slaapt uit
Bedrijven met meer dan honderd werknemers krijgen de verplichting om tenminste een kwart van de werknemers na de ochtendspits te laten beginnen.

Meer seks op het werk!
Om RSI (na werkdruk het grootste arbeidsrisico van deze tijd) tegen te gaan, dient er een registratieplicht te komen van beeldschermwerktijden. Beeldschermwerkers horen elk uur ten minste tien minuten verplicht iets anders te doen.

Politiebureaus onveilig
Energiebesparing moet op ruime aanmoediging door de overheid kunnen rekenen. Om het goede voorbeeld te geven, dienen openbare gebouwen niet of slechts beperkt voorzien te worden van sierverlichting en spotlights.

Maxima weggepest
Onze voorkeur gaat uit naar een door het parlement gekozen staatshoofd, dat belast is met belangrijke ceremoniële en representatieve functies.

Binnenkort weer in uw portemonnee: de gulden
Een noodplan voor herinvoering van de gulden dient paraat te worden gehouden, voor het geval dat invoering van de euro - het grootste monetaire experiment uit de geschiedenis - verkeerd uitpakt.

Bomhoff wordt docent conflictpreventie
Nederland moet een vasthoudender pleitbezorger worden van het zoeken naar niet-militaire oplossingen. We dienen daaraan ook een actievere bijdrage te leveren. [...] Nederland dient ook een volwaardige opleiding voor conflictpreventie te starten.

Veel gemeenten sluiten scholen
Jaarlijks dient in elke gemeente een feestelijke jongerendag te komen, waarop de politiek luistert naar de ideeën van de jeugd en de meest aansprekende voorstellen opneemt in het gemeentelijk beleid.

86-jarige oma gekozen tot webdesigner van het jaar
Om te voorkomen dat ouderen en technologische ontwikkeling steeds verder van elkaar af komen te staan, moeten er voorlichtingsprogramma's komen, op tv en in de directe omgeving (zoals buurthuizen e.d.). Zo kan bevorderd worden dat ook mensen op een oudere leeftijd optimaal kunnen profiteren van technologische vernieuwingen.

Katja Schuurman betaalt ton aan verkeersboetes
Een boete die voor de één een kleinigheid is, kan voor de ander financieel een buitenproportionele aanslag zijn. Daarom dient invoering van inkomensafhankelijke boetes onderzocht te worden, inclusief inkomensafhankelijke verkeersboetes (net als in veel andere Europese landen).

Slachten schaap op eigen balkon toegestaan
De afstand tussen boerderij, slachthuis en consument moet zo klein mogelijk zijn.

Abdullah Haselhoeff minister van feest?
We willen vijf verplichte extra vrije dagen, waardoor Nederland op het Europese gemiddelde komt. [...]. Zo zou - net als elders in Europa - de eerste mei gevierd kunnen worden. Maar ook zou bevrijdingsdag elk jaar een vrije dag kunnen zijn. En waarom zouden we naast de verschillende christelijke feestdagen niet ook de belangrijkste islamitische feestdagen vrij geven, zoals het suikerfeest en het offerfeest? Tot slot stellen we voor als nieuwe vrije dag een dag van de democratie in te voeren. Op deze dag zouden bij voorkeur ook eventuele verkiezingen moeten worden gehouden.

Noot: Deze voorstellen zijn onveranderd overgenomen uit het verkiezingsprogramma van de SP. Het volledige programma is te lezen en down te loaden op de site [www.sp.nl].

Stem dommer - stem hok!
Welke politicus is het deze week helemaal?
...of juist niet! En waarom?
Zijn er nog leuke verkiezingsposters dit jaar?
Wie heeft er dit keer weer lopen kukelen?
Bekijk [STEMHOK]'s coalitiemeter
Het nieuws ligt op straat
ARCHIEF

[vvd]
[cda]
[lpf]
[sp]
[conservatieven]
[d66]
[pvda]

[t©deBoon]