[STEMHOK] lees en huiver [STANDPUNTEN]

[home]
[agenda]
[cartoons]
[columns]
[mediameter]
[pimsalabim]
[ramsj]
[quiz]
[standpunten]
[weetje]
[woordenboek]

Nieuwsbrief
Mijn e-mail is:
ik geef me op
ik geef het op


[archief 2002]
[colofon]
[mail]
[reacties]


Sterke schouders betalen het minst
Door Ramon Schimmel
Donderdag 9 januari 2003

Stemhok maakte een selectie van intrigerende voorstellen uit het verkiezingsprogramma van de VVD, Ruimte, Respect & Vooruitgang. Hoe ziet Nederland eruit als flipperaar Gerrit Zalm weer mag meeregeren? Lees en huiver.

Pim Fortyun gekloond
H1, p,17, punt 1: Het Nederlands wetenschappelijk onderzoek dient grensverleggend te zijn en zich niet langs de geijkte paden te bewegen.

Welstandscommisies zwaar onderbezet
H2, p.22, punt 7: Bij de ontwikkeling van nieuwe woninglocaties wordt uitgegaan van zeggenschap van kopers en huurders.

Iedereen een smart of mini
H 2, p.23, punt 3: Met behulp van extra budget wordt de capaciteit van het hoofdwegennet op innovatieve wijze uitgebreid.

Rijke en arme scholen
H1, p.14/15, punt 5: Het taboe op particuliere financiële bijdragen [aan scholen] moet worden doorbroken.

Opleidingsscholen voor terroristen
H1, p.15, punt 6: Scholen wordt zo veel mogelijk pedagogische en financiële autonomie gegeven.

Bewoners wijken voor Betuwemeer
H2, p.25, punt 3: De VVD kiest voor meer ruimte voor water naast duurzame technische maatregelen (o.a. dijkversterking).

Sterkste schouders betalen het minst
H3, p.29, punt 3: Ongeveer 60.000 personen, waaronder vooral ondernemers in het MKB en agrariërs, betalen het hoogste belastingtarief in de inkomensbelasting. Om de economie optimaal competitief te maken, wordt daarom het pakket lastenverlichting verder uitgebouwd door verlaging van de 4e schijf naar 49%.

Pretpakket shoppen
H1, p.14, punt 2: Leerlingen en studenten kunnen betere prestaties leveren wanneer ze zelf keuzes kunnen maken en daarvoor verantwoordelijk zijn. Keuzevrijheid kan met name in het beroeps- en hoger onderwijs worden gemaximaliseerd met behulp van onderwijs-tegoedbonnen (vouchers). Deze geven leerlingen onder meer de mogelijkheid om delen uit het studieprogramma elders te volgen.

Zwerfjongeren op politieschool
H1, p.14, punt 4: Politiemedewerkers en leerplichtambtenaren dienen kinderen die zich tijdens schooluren op straat bevinden onverwijld naar school te brengen.

Meer geld voor zinloos geweld
H5, p.49, punt 3 [Over defensie]: Om de paraatheid te verhogen en een moderner personeelsbeleid te kunnen voeren wordt het budget met 0,1 miljard euro verhoogd.

Bos van regels gekapt
H4, p.39, punt 4: Nederland is verstrikt geraakt in een woud van regels die vaak onderling tegenstrijdig zijn en alleen met grote moeite kunnen worden toegepast. Dat regelbestand moet de komende kabinetsperiode fors worden gesnoeid en gesaneerd.

Mediacratie weer afgeschaft
H4, pagina 41, punt 3: Het wekelijks vragenuurtje in de Tweede Kamer wordt afgeschaft aangezien het doorgaans wordt ingevuld met kwesties die toevallig daags ervoor in de media speelden.

Onschuldigen opgepakt om cijfers te halen
H4, p.42, punt 5: [Politie]korpsen zullen worden afgerekend op hun ophelderingscijfers en andere prestatienormen. Korpsen die er niet in slagen efficiënt en effectief te opereren kunnen onder toezicht worden gesteld.

Noot: Deze voorstellen zijn rechtstreeks en onveranderd overgenomen uit het verkiezingsprogramma van de VVD. Het programma is in zijn geheel te downloaden op www.vvd.nl

 

Stem dommer - stem hok!
Welke politicus is het deze week helemaal?
...of juist niet! En waarom?
Zijn er nog leuke verkiezingsposters dit jaar?
Wie heeft er dit keer weer lopen kukelen?
Bekijk [STEMHOK]'s coalitiemeter
Het nieuws ligt op straat
ARCHIEF

[vvd]
[cda]
[lpf]
[sp]
[conservatieven]
[d66]
[pvda]

[t©deBoon]