[STEMHOK] vers geperst en fruitig [NIEUWS]

[home]
[agenda]
[cartoons]
[columns]
[mediameter]
[pimsalabim]
[ramsj]
[quiz]
[standpunten]
[weetje]
[woordenboek]

Nieuwsbrief
Mijn e-mail is:
ik geef me op
ik geef het op


[archief 2002]
[colofon]
[mail]
[reacties]


LPF goochelt 13,2 miljard euro bij elkaar
Door Floor van Oers
Donderdag 9 januari 2003

De Lijst Pim Fortuyn houdt er eigenaardige rekenmethoden op na. Door dubbeltellingen komen de ombuigingen van de LPF niet uit op 18,9 miljard euro, maar hooguit op 5,7 miljard euro. Daarmee is de LPF niet langer kampioen bezuinigen, zoals eerder in de media is gesuggereerd. CDA, VVD en PvdA bezuinigen allemaal méér.

Zelfs premier Balkenende trapte in het financiële gegoochel van zijn grootste coalitiepartner. "Dat de LPF 19 miljard wil ombuigen, tekent de problematiek van deze partij", tekende NRC Handelsblad op uit zijn mond (8 januari). Ook het NOS Journaal noemde de LPF deze week ten onrechte de partij met de hoogste bezuinigingen. Stemhok liep de financiële paragraaf van het partijprogramma nog eens na.

Huup huup…
Neem de bezuiniging van 10 procent op subsidies, die de LPF voorstelt. In totaal geeft de overheid volgens de LPF 17,5 miljard euro uit aan subsidies. Een bezuiniging van 10 procent levert volgens de financiële paragraaf 7 miljard euro op. Huh?

Ook het integratiebeleid kan goedkoper, vindt de LPF. Nederland geeft hier 1,5 miljard aan uit, maar de LPF beweert leuk dat hier 2 miljard op kan worden bezuinigd.

Een zelfde bezuiniging heeft de LPF in petto voor ontwikkelingssamenwerking. Nu geeft Nederland daar 0,8 procent van het bruto nationaal product aan uit. De VVD wil dat verlagen met 0,1 procent en de LPF met 0,2 procent. Bij de VVD levert dat 600 miljoen euro op, bij de LPF 4 miljard! Ra, ra, hoe kan dat?

Raars
Ook aan de uitgavenkant gebeurt iets raars. In een persbericht beweert de partij bijvoorbeeld dat 1200 miljoen euro wordt uitgetrokken voor rechtbanken, extra (politie)cellen en meer agenten op straat. In werkelijkheid is dat slechts 300 miljoen. Dat is 200 miljoen minder dan de VVD extra wil uittrekken voor veiligheid.

Ook de lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven valt tegen. In plaats van 2 miljard besteedt de LPF hier slechts 500 miljoen aan. Niet meer dan 2,50 per Nederlander per maand.

Ingewikkeld? Nee!
Andere (grote) partijen noemen als bezuiniging het bedrag dat zij in het laatste jaar van de nieuwe kabinetsperiode zullen afwijken van de ramingen van het CPB. De LPF daarentegen telt vrijwel alle afwijkingen gedurende de volgende kabinetsperiode bij elkaar op. Dat leidt tot te grote bezuinigingsbedragen.

Ingewikkeld? Nee! De LPF schrijft dat 'privatiseren gevangenissen' per jaar een bezuiniging van 50 miljoen euro kan opleveren. Dit bedrag vermenigvuldigt de LPF met het aantal jaar van een kabinetsperiode (4). Zo komt de partij uit op een bezuiniging van 4 x 50 = 200 miljoen euro. Alle andere partijen en het Centraal Planbureau zouden hier het bedrag van 50 miljoen euro hebben genoemd.

Hetzelfde geinige optelsommetje (vermenigvuldiging met 4) maakt de LPF ook met andere bezuinigingen en uitgaven. Een deel hiervan hebben we hierboven beschreven. In totaal boekt de LPF 13,2 miljard te veel aan bezuinigingen. Eigenlijk bezuinigt de LPF dus maar 5,7 miljard. En dat is niet veel meer of minder dan de andere partijen.

De redactieleden van Stemhok maken niet alleen grappen. Ze kunnen ook rekenen. Of je dat van de LPF nou ook kan zeggen… In elk geval zijn ze erg goed in creatief boekhouden - of het nu om de partijkas of om de overheidsfinanciën gaat. Dat moeten we ze nageven.

Stem dommer - stem hok!
Welke politicus is het deze week helemaal?
...of juist niet! En waarom?
Zijn er nog leuke verkiezingsposters dit jaar?
Wie heeft er dit keer weer lopen kukelen?
Bekijk [STEMHOK]'s coalitiemeter
Het nieuws ligt op straat
ARCHIEF

[week 3/2]
[week 03]
[week 02]
[week 01]
[week 52/
[week 51]

[week 50]
[week 49]
[week 48]
[week 47]
[week 46]
[week 45]
[week 44]

[t©deBoon]