[STEMHOK.NL]    

Stemhok.nl  - reageer - colofon - nog 2 weken tot de verkiezingen - deze site wordt wekelijks ververst

           

 

Geef je op voor de
wekelijkse
Stemhok nieuwsbrief
E-mailadres:
Geef je op
Meld je af

 

 

 

 

 

 

 

 

      Creperen tot je erbij neervalt


Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie bevat vijftien nieuwe en verfrissende ideeën voor een gezond en slepend leven zonder seks. Hoe ziet Nederland eruit als zij het voor het zeggen krijgen? Lees en huiver.

1. Rokers moeten auto kopen
“Roken in treinen wordt verboden.”
(Hoofdstuk 3, p.49)

2. Hč bah, seks! (deel 1)
“De Christenunie vindt het ontoelaatbaar om zaken als pornografie via de beeldbuis vrijelijk de publieke ruimte in te sturen. Daarvoor is de tv een te toegankelijk medium, dat te veel schade kan toebrengen aan het (jonge) kijkerspubliek. Het is te simpel om hier uitsluitend uit te gaan van de verantwoordelijkheid van de burger. De overheid behoort ook aanstootgevende reclame-uitingen tegen te gaan, in het bijzonder reclame voor seksclubs, bordelen en 06-lijnen. Dit geldt eveneens voor de sluipende erotisering en de toename van geweld en onsmakelijkheid in andere programma’s.” Bij een commissie moeten “klachten kunnen worden ingediend over misbruik van de vrijheid van meningsuiting, over normoverschrijdende reclame en over geweld en seks op tv en internet. ‘Fatsoenlijke’ media ontvangen een keurmerk.”
(Hoofdstuk 1, p.25,26)

3. Sloop afgodsbeelden kan eindelijk beginnen
“Om het karakter van landschappen tot zijn recht te doen komen, wordt landschapsvervuiling, zoals opvallende reclame-uitingen langs wegen, tegengegaan.”
(Hoofdstuk 4, p.53)

4. Lease-automobilisten gepakt
“Het leasen* van auto’s wordt verder ontmoedigd. De waarde van prive-kilometers die door de werkgever geheel worden vergoed, telt voor de loonbelasting volledig mee als inkomen.”
(Hoofdstuk 4, p.61)
* zie ook: Christen-Speak (punt 5)

5. Heavy shit, die Christen-Speak!
“De overheid ziet toe op en verplicht zich tot de instandhouding van het eenvoudig en zorgvuldig gebruik van het Nederlands als bestuurs-, cultuur-, en omgangstaal. Er dient een Nederlands-Vlaamse commissie te worden ingesteld die zorg draagt voor het vertalen van met name Engelse woorden en begrippen in het Nederlands.”
(Hoofdstuk 1, p.27)
De ChristenUnie geeft alvast het goede voorbeeld. Zie: leasen (punt 4) en bachelormasterstructuur (punt 11).

6. Alle gokkers het land uit
“Casino’s worden verboden. Reclame voor gok- en kansspelen wordt met kracht tegengegaan. Op inachtneming van leeftijdsgrenzen voor zogenaamde amusementshallen behoort nauwgezet te worden toegezien. De staatsloterij en andere grote loterijen worden afgeschaft.”
(Hoofdstuk 3, p.49)

7. Zuipschuiten betalen extra
“Het al dan niet roken, overmatig drinken of andere gewoonten die onomstreden leiden tot verhoogde gezondheidsrisico’s, moeten een rol kunnen spelen bij de bepaling van de hoogte van de ziektekostenverzekeringspremie.”
(Hoofdstuk 3, p. 42)

8. Hč bah, seks! (deel 2)
“Prostitutie is van alle tijden, dus heffen we het bordeelverbod maar op! Dat is de magere argumentatie achter de afschaffing van het bordeelverbod waardoor bordeelhouders en prostituees in feite volledig zijn gelijkgesteld aan de overige beroepsgroepen, compleet met loopbaanbegeleiding, vrije vestiging en sociale uitkeringen.” [...] Het is onbegrijpelijk dat een maatschappij die slavernij verbiedt, alsmede kinderarbeid en verkoop van organen, de inzet van het lichaam voor de seksuele exploitatie door anderen toestaat.”
(Inleiding, p.8)

9. Creperen tot je erbij neervalt
“De liefde en zorg rondom de levens- en stervensbegeleiding worden bedreigd, doordat, vanwege de implicite erkening van het zelfbeschikkingsrecht, de kilte van de ‘goede dood’ een optie is geworden.”
(Inleiding, p.8)

10. Dit had overal kunnen staan
“Bedrijven worden verplicht inzicht in de milieu- en gezondheidseffecten van producten en processen te verstrekken.”
(Hoofdstuk 4, p.55)

11. Hoger onderwijs nu ook voor grote gezinnen
“De invoering van een bachelor-masterstructuur* draagt bij aan een sterke internationale positie van het Nederlands hoger onderwijs. [...] Het Nederlands is de voertaal in het hoger onderwijs.” [...]
“De financiering van het hoger onderwijs kan efficienter worden georganiseerd. Daartoe wordt de basisbeurs afgeschaft en wordt gelijktijdig de hoogte van het collegegeld aanzienlijk verlaagd. In plaats van de basisbeurs komt een inkomensafhankelijke beurs. De hoogte van deze beurs moet ook afhankelijk zijn van het aantal studerende kinderen binnen een gezin.”
(Hoofdstuk 2, p. 39)
* Zie ook: Christen-Speak (punt 5)

12. Met zijn allen naar het museum (zonder bloot!)
“Bij de beoordeling van kunst mogen morele motieven mede bepalend zijn. Weliswaar is de vrijheid van de kunst en van de kunstenaars belangrijk, maar niemand – ook geen kunstenaar – kan zich onttrekken aan verantwoording.” En: “De toegankelijkheid van ons gemeenschappelijk erfgoed moet in beginsel vrij zijn. Daarom worden de toegangsprijzen van rijksmusea vastgesteld op een bedrag van 1 euro.”
(Hoofdstuk 1, p.26,27)

13. Hč bah, homoseks!
“Het weg willen blijven van zedenmeesterij heeft ook een rol gespeeld bij de wetgeving rondom het homohuwelijk. Die stap impliceert de ontkenning van het feit dat er nu eenmaal naar hun aard verschillende intermenselijke relaties zijn, met verschillende rechten en mogelijkheden. Deze strijd heeft niets te maken met gelijkberechting. Voor een goede samenlevingsverhouding is het goed dit ronduit eerlijk te erkennen.”
(Inleiding, p.8)

14. Fanta-liefhebbers extra hard gepakt
“De overheid moet een helder en consistent afvalbeleid voeren, zodat het draagvlak voor gescheiden inzamelen en statiegeld wordt versterkt. Door toepassing van statiegeld worden wegwerpverpakkingen sterk teruggedrongen. Eenmalige PET-flesjes worden vervangen door hervulbare statiegeldflesjes.”
(Hoofdstuk 4, p.55)

15. Geen gezeik, alle boeren rijk
“Consumenten dienen een hogere prijs voor kwalitatief goed voedsel te betalen. Initiatieven voor de ontwikkeling van een ‘virtuele supermarkt’, waardoor een groter deel van de opbrengstprijs bij de landbouwer blijft, worden gesteund.”
(Hoofdstuk 4, p.57)

Noot: deze vijftien voorstellen zijn rechtstreeks en onveranderd overgenomen uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Het hele programma is te downloaden op www.christenunie.nl onder het kopje Politieke Inhoud.[Terug naar hoofdmenu]
 

Stemhok.nl  - reageer - colofon - nog 2 weken tot de verkiezingen

Blijf op de hoogte van het laatste campagnenieuws en geef je op voor de e-mailservice van Stemhok.nl.
Zelf schrijven voor Stemhok.nl? Stuur dan een e-mailbericht naar info@stemhok.nl en meld je aan.
Waarschuwing: Iedere gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen en/of partijen berust geenszins op toeval.