[STEMHOK.NL]    

Stemhok.nl  - reageer - colofon - nog 2 weken tot de verkiezingen - deze site wordt wekelijks ververst

           

 

Geef je op voor de
wekelijkse
Stemhok nieuwsbrief
E-mailadres:
Geef je op
Meld je af

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dokter, ik ben zo geil

Het verkiezingsprogramma van de PvdA Samen voor de toekomst is bovenal zeer degelijk en dus saai. De schaarse krenten in de pap wil Stemhok u echter niet onthouden. Hoe ziet Nederland eruit als Melkert premier wordt? Lees en huiver.

Door Ramon Schimmel

Spookstudenten beloond
“Er komt meer erkenning voor buitenschools leren. Leerlingen die vaardigheden opdoen in het werk kunnen daarvoor studiepunten krijgen.”
Paragraaf 4.4.1

Van Gaal krijgt nieuwe functie
“Bij jongeren die voor het eerst worden veroordeeld, is alle inspanning erop gericht te voorkomen dat er een tweede veroordeling komt. Zulke jongeren krijgen een persoonlijke coach toegewezen die hen begeleidt totdat ze hun opleiding af hebben gemaakt en werk hebben gevonden. De reclassering schakelt hierbij vrijwilligers in.”
Paragraaf 9.4.4

Dokter, ik ben zo geil
“ICT kan helpen de zorg dichter bij huis te brengen, bijvoorbeeld een chatlijn met ziekenhuis of huisarts voor eenvoudige vragen [...].”
Paragraaf 3.4.4

Strippenkaart niet langer alleen voor de bus
“Met een diplomabonus worden kinderen gestimuleerd hun beroepsopleiding af te maken. Het onderwijssysteem zal niet meer alleen gericht zijn op het leren van 4 tot 18 of 25 jaar. Een net zo belangrijke taak in de informatiesamenleving wordt de ontwikkeling van volwassenen, die met strippenkaarten of vouchers kunnen bij blijven.”
Paragraaf 4.2

Bejaardenhuizen sluiten overdag deuren
“Met aanpassingen in de premies worden werkgevers gestimuleerd ouderen in dienst te houden of te nemen.”
Paragraaf 4.4.1

Sorry, m’n achterachterneef is ziek!
“Een wettelijke regeling voor langdurig verlof voor de verzorging van familie helpt voorkomen dat de zogenoemde ‘mantelzorgers’ op het werk in problemen komen.”
Paragraaf 3.4.2

Uitbreiding takenpakket klaarovers
“Het consultatiebureau adviseert alle ouders over de ontwikkeling van hun kinderen en wijst bijvoorbeeld de weg naar de peuterspeelzaal.”
Paragraaf 3.4.5

Laaggeschoolden worden rijk
“Veel jongeren gaan te vroeg van school omdat het geld en de zelfstandigheid die betaald werk hen biedt aanlokkelijk is. Op langere termijn kan het gebrek aan scholing hen opbreken. Daarom komt er een premie voor jongeren die hun vmbo- of mbo-opleiding afmaken.”
Paragraaf 4.4.1

Gelukkig, geen tweede Pim met varkenshersens
“Reproductief klonen van mensen wordt verboden. [...] Het tijdelijke verbod op xenotransplantatie (van dier naar mens) blijft gehandhaafd.”
Paragraaf 5.4.4

Drugstoeristen trekken naar het platteland
“Het is van belang dat huisartsen op het platteland de mogelijkheid houden er een apotheek bij te houden.”
Paragraaf 6.4.1

Twee slachtoffers bij uitbreidende taxioorlog: openbaar busvervoer en het milieu
“Gegeven de beperkte reizigersstroom is het laten rijden van de klassieke gele streekbussen nauwelijks of niet rendabel. Door de inzet van taxibusjes kan er een flexibeler systeem komen, dat meer is gebaseerd op de vraag van individuele reizigers. Uitbreiding van de treintaxi naar plattelandsgemeenten is hierbij een hulpmiddel.”
Paragraaf 6.4.1

Effectieve terrorismebestrijding: stimuleer het faillissement van alle vliegmaatschappijen
“Op buitenlandse vliegtickets wordt nu geen BTW geheven, op binnenlandse vluchten het lage 6%-tarief. De kerosine voor het vliegverkeer is op grond van internationale afspraken uit 1944 heffingsvrij. Nederland neemt initiatieven om daar internationaal een einde aan te maken en verhoogt de BTW op binnenlandse vluchten naar het gewone 19%-tarief.”
Paragraaf 7.4.1

Sla- en olijfolie bij alle tankstations verkrijgbaar
“Er komen schonere autobrandstoffen op basis van vernieuwbare plantaardige grondstoffen (biobrandstoffen).”
Paragraaf 7.4.2

Nieuw! De Combicompu: computer en kachel in één
“Veel energie kan worden bespaard in woningbouw, industrie en infrastructuur. In de energieverslindende datahuizen bijvoorbeeld, kan de warmtelozing op de etage met alle computers worden ingezet voor verwarming van andere verdiepingen.”
Paragraaf 7.4.2

Als u dit gelooft, adviseer ik doktersbezoek
“De laatste jaren is de omvang van de natuur in Nederland toegenomen.”
Paragraaf 7.4.4

Logisch, toch?
“Voor de Waddenzee geldt het zwaarste natuurbeschermingsregime. [...] Er komt een heffing op de winning van zand en grind, om de afgraving van het Nederlandse landschap te beperken. De opbrengsten gaan naar een fonds dat alternatieven stimuleert zoals de winning van zand op zee.”
Paragraaf 7.4.4

Leuk geprobeerd Pronk
“Statiegeld, retourpremies, verwijderingsbijdragen en algemene heffingen worden ingezet of uitgebreid.”
Paragraaf 7.4.5

Dreigend personeelstekort bij fietsenmakers in Amsterdam
“Producten in kringloopwinkels en reparatiediensten komen in het lage BTW-tarief.”
Paragraaf 7.4.5

Zeker nog nooit een wedstrjd van Ajax gezien
“Topsport is spannend om naar te kijken.”
Paragraaf 8.1

Nieuwe overheidscampagne: Kunst wordt van ons allemaal
“Kunst en cultuur worden toegankelijker doordat alle rijksmusea langer en flexibeler open zijn. Een dag per week verlenen zij gratis toegang. In de volgende kabinetsperiode wordt geinvesteerd in het digitaliseren van Rijkscollecties en cultureel erfgoed. Alle collecties komen via internet voor iedereen
beschikbaar.”
Paragraaf 8.4.2

Politie overstelpt met valse aangiftes
“Wij verlangen van de politie dat ieder slachtoffer, 24 uur per dag, binnen een uur aangifte kan doen, hetzij op het bureau, hetzij telefonisch of via internet.”
Paragraaf 9.4.1

Patrick Kluivert neemt voortaan de trein
“Er komt een puntensysteem waarbij herhaalde ernstige verkeersovertredingen steeds zwaarder worden bestraft en eerder leiden tot intrekking van het rijbewijs.”
Paragraaf 9.4.5

Ambtenarenapparaat flink uitgedund
“Het ambtenarenrecht wordt aangepast. Bestuurders en ambtenaren die zich schuldig maken aan corruptie, fraude of diefstal worden altijd ontslagen.”
Paragraaf 9.4.5

Maxima’s invloed, op advies van haar vader
“De derde woensdag in mei, waarop de regering verantwoording aflegt over het voorbije jaar, wordt net zo belangrijk als de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) waarop zij de begroting voor het volgende jaar indient.”
Paragraaf 11.4.4

Bart Veldkamp kan eindelijk op Erica Terpstra stemmen
“Het kiesrecht voor niet-Nederlanders bestaat nu alleen bij gemeenteraadsverkiezingen. Dit recht wordt uitgebreid zodat niet-Nederlanders die hier wonen ook kunnen meestemmen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Tweede Kamer.”
Paragraaf 11.4.4

Reaal regelt het niet langer allemaal
“Wij zijn tegen iedere vorm van giften aan politieke partijen door het bedrijfsleven.[...] Zelfs de schijn dat invloed op de politiek te koop is, zet de bijl in de democratie.”
Paragraaf 11.4.6

Noot: deze voorstellen zijn rechtstreeks en onveranderd overgenomen uit het verkiezingsprogramma van de PvdA. Het hele programma is te downloaden op "www.pvda.nl" onder het kopje “verkiezingen”. Helaas ontbreekt in de gedownloade versie paginanummering. Daarom verwijzen de bovenstaande tekstfragmenten naar paragrafen, waarbij het eerste cijfer steeds staat voor een hoofdstuk.[Terug naar hoofdmenu]
 

Stemhok.nl  - reageer - colofon - nog 2 weken tot de verkiezingen

Blijf op de hoogte van het laatste campagnenieuws en geef je op voor de e-mailservice van Stemhok.nl.
Zelf schrijven voor Stemhok.nl? Stuur dan een e-mailbericht naar info@stemhok.nl en meld je aan.
Waarschuwing: Iedere gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen en/of partijen berust geenszins op toeval.