[STEMHOK.NL]    

Stemhok.nl  - reageer - colofon - nog 2 weken tot de verkiezingen - deze site wordt wekelijks ververst

           

 

Geef je op voor de
wekelijkse
Stemhok nieuwsbrief
E-mailadres:
Geef je op
Meld je af

 

 

 

 

 

 

 

 

      Werkschuw tuig, die SP’ers

Door Ramon Schimmel

Het “actieprogramma” van de SP, Eerste weg links, staat vol met leuke weetjes. Stemhok.nl maakte een selectie van verrassende, gekke, inspirerende en anderszins tot de verbeelding sprekende programmapunten. Hoe ziet Nederland eruit als Jan Marijnissen mag meeregeren? Lees en huiver.


Majoor Bosshardt kan eindelijk met pensioen

“We brengen alle daklozen onderdak, met een ‘Nederland Onder Dak-plan’, waarin huisvesting wordt gekoppeld aan verzorging, begeleiding, bescherming en herstel van eigen waardigheid.” H1

Turkse late-night show verslaat Barend & Van Dorp

“Migranten dienen de gelegenheid te hebben en actief te worden gestimuleerd om gratis taallessen te volgen. [...] Bovendien kunnen goede Nederlandse taallessen op tv worden uitgezonden.” H16

Kandidaten: Bridget Maasland en Katja Schuurman

“Om integraal jeugdbeleid te bevorderen zijn wij voorstander van een speciale staatssecretaris voor Jeugdzaken.” H17

Verplicht klaverjassen en pingpongen onder werktijd

“Beeldschermwerkers horen elk uur ten minste tien minuten verplicht iets anders te doen. Voor de RSI-risico's van kassa- en lopendebandwerk moeten vergelijkbare normen gelden.” H3

Werkschuw tuig, die SP’ers

“We willen vijf verplichte extra vrije dagen, waardoor Nederland op het Europese gemiddelde komt.” H3

Consument mag koe voortaan zelf in eigen achtertuin slachten

“De afstand tussen boerderij, slachthuis en consument moet zo klein mogelijk zijn.” H6

Uitzondering voor Bin Laden

“Alle jacht op dieren moet worden verboden, tenzij er sprake is van groot gevaar voor de volksgezondheid of onoverkomelijke schade aan bijvoorbeeld gewassen of dijken, en er geen alternatieven voorhanden zijn.
Indien afschot noodzakelijk is moet dit door professionals gebeuren.” H6

Opvallende toename aantal depressieve ambtenaren

“De wanverhouding in energieverbruik tussen ons in de Westerse wereld en de mensen in de rest van de wereld dient te veranderen. Energiebesparing moet op ruime aanmoediging door de overheid kunnen rekenen. Om het goede voorbeeld te geven dienen openbare gebouwen niet of slechts beperkt voorzien te worden van sierverlichting en spotlights.” H7

Maxima lacht en huilt: republiek in ijskast

“Het is tijd om ons staatshoofd voortaan te kiezen. De monarchie, waarin het staatshoofd via erfopvolging aangewezen wordt, past niet bij een democratische rechtsstaat. In een democratie moeten alle vertegenwoordigers en bestuurders gekozen worden, dus ook het staatshoofd.” H2

Mavo leerlingen behoren voortaan ook tot de kanslozen

“Bestaande mavo-scholen moeten zoveel mogelijk samengaan met vmbo-scholen, in plaats van onderdeel te blijven van havo/vwo-scholen.” H8

Snelwegen, met vluchtstrook, voor voetgangers

“Voetgangersroutes moeten vlugger, veiliger en vriendelijker worden, vrij van onnodige obstakels.” H9

Kroegen doordeweeks langer open

“Bedrijven met meer dan 100 werknemers krijgen de verplichting om ten minste een kwart van de werknemers na de ochtendspits te laten beginnen.” H9

Schaakverenigingen vrezen toeloop niet aan te kunnen

“Alle basisschoolleerlingen moeten een sportstrippenkaart krijgen, waarmee ze bij sportclubs proeflessen kunnen nemen.” H14

Geen VIP bezoekt Nederland meer

“De regionale luchthavens bij Maastricht, Eindhoven, Rotterdam en Lelystad en Eelde kunnen op termijn beter gesloten worden, waarna het vrijkomend geld in milieuvriendelijker vormen van transport, over het spoor en het water, geďnvesteerd kan worden.” H9

Invoering tweedaagse schoolweek

“Jaarlijks dient in elke gemeente een feestelijke jongerendag te komen, waarop de politiek luistert naar de ideeën van de jeugd en de meest aansprekende voorstellen opneemt in het gemeentelijk beleid.” H17

Loeki gaat het wat rustiger aan doen

“Reclame leidt tot kijkcijferfetisjisme en bedreigt de integriteit en de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Om te beginnen moet er één reclamevrije publieke zender komen.” H13

Puur eigenbelang

“In een levende en levendige democratie is stemmen geen luxe, maar veleer een plicht, die mensen uiterst serieus horen te nemen.” H2

Stemhokjes op strand en in winkelcentra

“Kiezers mogen voor hun inzet positief gewaardeerd worden. Om het belang van stemmen te benadrukken en het mensen gemakkelijker te maken om te gaan zou voor de verkiezingen een vrije dag gegeven kunnen worden.” H2

Pretpakket in ere hersteld

“Democratie moet je leren en daarom dienen jongeren systematisch opgeleid te worden tot 'democraat'. In het middelbaar onderwijs en het beroepsonderwijs moet veel meer aandacht worden besteed aan het belang van een goedwerkende democratie. Vakken als maatschappijleer en staatsinrichting horen op het schoolrooster, net als filosofie.” H17

AH werft extra parttimers in asielzoekerscentra

“Wie jonger is dan 18 jaar mag daarom alleen werken als het onderwijs daardoor niet in de knel komt. Er hoort een maximum van 10 uur per week te gaan gelden voor leerplichtige jongeren. Langer werken per week kan ten koste gaan van de leerprestaties.” H17

Binnenkort in uw brievenbus: afhaalcoupon voor guldensetje

“Een noodplan voor herinvoering van de gulden dient paraat te worden gehouden, voor het geval dat invoering van de euro - het grootste monetaire experiment uit de geschiedenis - verkeerd uitpakt.” H19

Noot: Deze voorstellen zijn rechtstreeks en onveranderd overgenomen uit het verkiezingsprogramma van de SP. Het gehele programma is te lezen op www.sp.nl. De webredactie belooft binnenkort ook een downloadbare pdf-versie te plaatsen. Hopelijk met paginummers, want helaas ontbreken die nu. Daarom wordt volstaan met het noemen van hoofdstuknummers waaruit de tekstfragmenten afkomstig zijn.[Terug naar hoofdmenu]
 

Stemhok.nl  - reageer - colofon - nog 2 weken tot de verkiezingen

Blijf op de hoogte van het laatste campagnenieuws en geef je op voor de e-mailservice van Stemhok.nl.
Zelf schrijven voor Stemhok.nl? Stuur dan een e-mailbericht naar info@stemhok.nl en meld je aan.
Waarschuwing: Iedere gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen en/of partijen berust geenszins op toeval.