[STEMHOK.NL]    

Stemhok.nl  - reageer - colofon - nog 2 weken tot de verkiezingen - deze site wordt wekelijks ververst

           

 

Geef je op voor de
wekelijkse
Stemhok nieuwsbrief
E-mailadres:
Geef je op
Meld je af

 

 

 

 

 

 

 

 

      Politieke partijen spelen in op vreemdelingenhaat

Door Ed. van Thijn

Het feit dat in deze campagne het asielbeleid, de Islam en de multiculturele samenleving zo centraal staan verontrust mij terdege. Onderzoekingen van het Europees waarnemingscentrum tegen racisme en vreemdelingenhaat laten zien dat met name na 11/9 de Islamofobie binnen de EU sterk is toegenomen. Politieke partijen spelen daarop in. Politieke correctheid is een scheldwoord geworden. Alles mag blijkbaar worden gezegd. In Nederland is die kaart vooral getrokken door Pim Fortuin, die de koude oorlog aan de Islam verklaarde en het liefst artikel 1 van de Grondwet in de ijskast zou willen zetten.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik de reacties van andere partijen daarop een verademing heb gevonden. Anders dan bijv. in Denemarken, waar sommige van de traditionele partijen met het extreem-rechtse gedachtegoed op de loop gingen en er een landslide naar rechts heeft plaats gevonden, rechten in Nederland de meeste partijen de rug. Ik ben blij dat Dijkstal als eerste heeft geroepen dat met de uitspraken van Fortuin ‘de’ grens was overschreden. Ook het feit dat er binnen Leefbaar Nederland een opstand uitbrak en men zich van PF heeft ontdaan kan ik alleen maar toejuichen.

De uitspraak van Balkenende, dat de multiculturele samenleving geen doel is dat wij zouden moeten willen nastreven, leek erger dan het feitelijk was (een betreurenswaardige slordigheid). Maar ook ik heb - in al mijn publicaties over dit onderwerp (recentelijk nog in Publieke Zaken) altijd gezegd dat een multiculturele samenleving meer moet zijn dan een optelsom van subculturen. Vandaar mijn pleidooi voor “wisselwerking”, interculturaliteit, een gemeenschappelijke speurtocht naar de ‘minima moralia’, de kernwaarden van onze beschaving, waarmee een ieder zich zou kunnen (en moeten) identificeren. Ik zou deze echter niet uitsluitend willen toeschrijven aan onze zogenaamde dominante cultuur, maar meer willen zien als het geestelijk product van de wereldgeschiedenis (neergelegd in internationale verdragen) waaraan een grote diversiteit van wereldculturen een aandeel heeft gehad.

Van de kant van Melkert heb ik geen ontoelaatbare uitspraken gehoord. Het feit dat hij de multiculturele samenleving niet in de taboesfeer trekt is alleen maar goed. Met zijn pleidooi voor “Eén Nederland, waarin alle burgers gelijke rechten hebben” is niets mis, al zou ik wat meer aandacht voor diversiteit op prijs hebben gesteld.

De prompte reactie van Karin Adelmund op het fundamentalisme binnen het Islamitisch onderwijs was, ook al door de gebezigde taal, volkomen misplaatst en werd al een dag later door het BVD-rapport gelogenstraft. Natuurlijk is het feit dat dit soort van godsdienstonderwijs bij een klein deel van de Islamscholen gegeven wordt, verontrustend, maar juist een staatssecretaris van onderwijs, die ook zelf een educatieve taak heeft naar de samenleving, heeft de plicht om de neiging tot generalisatie te bestrijden, zoals later Van Boxtel wel heeft gedaan. Trouwens: waarom heeft niemand er nog op gewezen dat de Islamscholen in Nederland slechts door een klein percentage (minder dan tien procent!) van de Moslimjongeren wordt bezocht?

Dezer dagen werd mijn oog getroffen door een artikel van Buruma en Margalith in de New York Review of Books, getiteld ‘Occidentalisme’. Daarin wordt gewezen op het feit dat er geen sprake is van een ‘clash of civilisations’, maar van een ‘clash within civilisations’. Dwars door alle beschavingen heen (ook binnen de onze) dreigt fundamentalisme en intolerantie de kop op te steken. Het virus is overal. De grootste fout die het Westen kan maken is dat het Occidentalisme als een extreme uitingsvorm van de Islam gaan bestrijden met een, alles over één kam scherende, vorm van Oriëntalisme. ‘Once we fall for this temptation the virus has infected us all.’ Het is de dure plicht van democratische politici om, zonder bepaalde uitwassen te verbloemen, elke vorm van generalisatie buiten de deur te houden, juist ook in verkiezingstijd.[Terug naar hoofdmenu]
 

Stemhok.nl  - reageer - colofon - nog 2 weken tot de verkiezingen

Blijf op de hoogte van het laatste campagnenieuws en geef je op voor de e-mailservice van Stemhok.nl.
Zelf schrijven voor Stemhok.nl? Stuur dan een e-mailbericht naar info@stemhok.nl en meld je aan.
Waarschuwing: Iedere gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen en/of partijen berust geenszins op toeval.