[STEMHOK.NL]    

Stemhok.nl  - reageer - colofon - nog 2 weken tot de verkiezingen - deze site wordt wekelijks ververst

           

 

Geef je op voor de
wekelijkse
Stemhok nieuwsbrief
E-mailadres:
Geef je op
Meld je af

 

 

 

 

 

 

 

 

      De geheime congresevaluatie van Leefbaar Nederland

Afgelopen zondag kwam Leefbaar Nederland in Hilversum bijeen om een nieuwe lijsttrekker te kiezen. Officier van justitie Fred Teeven is de gelukkige geworden. Of ook campagneleider Kay van de Linde zich ook gelukkig voelt, valt te bezien. Het congres van zijn partij was een rommeltje.

Door Pieter van der Straaten

Een goed begin is het halve werk
‘Het wordt helemaal niks met dat Leefbaar Nederland’, somberde Henk Westbroek in een vrolijk bedoeld openingsfilmpje van het congres. De partijtijgers van Leefbaar Nederland hadden kennelijk goed gekeken naar de zelfspot van Balkenende en bedacht dat zij dat beter konden.

Het filmpje introduceerde een aantal van de hoofdrolspelers van het congres: de kandidaten voor een plek in de Tweede Kamer. Westbroek testte hun ‘geschiktheid’ voor de Haagse politiek. Gaan ze niet meer weg, als ze op het pluche zitten? Jawel. Is er een excuus-Truus aanwezig? Jawel. Kunnen ze praten met een lepeltje meel in hun mond. Jawel. Enzovoort.

De politieke nieuwelingen kregen ook nog les in ‘compromiskwartetten’, want compromissen heb je nodig, onderwijst Westbroek. ‘U weet wel, een compromis is een resultaat waar niemand echt gelukkig me is, maar waar iedereen mee leert leven. De Kamerleden van Leefbaar Nederland moeten weten hoe je het beste je beginselen verkwanselt.’

Al met al was het een vrolijk filmpje, maar volgens BNN’s politiek verslaggever en Lijst Nullijsttrekker Bridget Maasland behoorlijk kinderachtig.

Niets dan lof over de nieuwe lijsttrekker
‘Teeven kan een goede man zijn’, schreeuwde een partijlid na het filmpje door de zaal, ‘maar als lijsttrekker moet je breed georiënteerd zijn.’ (Twee dagen eerder had Teeven in Nova toegegeven dat hij op andere gebieden dan veiligheid weinig kennis had.)

Royeer partijleden…
‘Wilt u zich onthouden van negatief en krenkend taalgebruik’, vroeg vice-voorzitter Broos Schnetz ’s ochtends aan P.M. Vrijlandt, die zichzelf mocht verdedigen tegen een bestuursvoorstel hem te royeren. Tijdens een eerder congres had Vrijlandt voorzitter Jan Nagel uitgemaakt voor fascist, omdat hij Vrijlandt het woord had ontnomen. Nagel wilde niks te maken hebben met iemand als Vrijlandt, die een verleden heeft bij de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. Vrijlandt maakte dankbaar gebruik van de mogelijkheid zich te verweren.

‘Meneer Nagel is links-extreem en ik ben gewoon een kritisch mens’, begon Vrijlandt. ‘Ik ben gewoon een kritisch mens. Ik heb Leefbaar Hilversum acht jaar gevolgd en wat die partij heeft gedaan, is een schande. Johan Georg Nagel is geen politicus, hij is gewoon een rebel. Ik heb hem nog nooit kunnen betrappen op één democratische gedachte.’
De aanwezige partijleden gingen met algemene stemmen akkoord met het royementsvoorstel.

…maar help ze netjes het podium af
Vrijlandt is de jongste niet meer en loopt een beetje moeilijk. Trapjes nemen gaat hem niet makkelijk af. Leefbaar Nederland-bestuurslid Willem van Kooten besloot hem daarom – heel vriendelijk – een helpende hand toe te steken bij het afdalen van de podiumtrap. De zaal stikte van de campagnevrijwilligers, maar Van Kooten voelde niettemin toch geroepen de rechts-extremist te helpen. Vriendelijkheid voor alles.

Geen liefdesverklaringen aan oud-lijsttrekkers
‘Waarom is er geen verzoening mogelijk met Pim Fortuyn’, vroeg iemand zich af bij de interruptiemicrofoon. Het beruchte interview in de Volkskrant was volgens hem niet meer dan een boutade, een woord dat hij in het woordenboek had opgezocht: ‘Een boutade is een gechargeerde uiting van onbehagen.’

Houd de schijn van democratie hoog
De Kamerfractie van Leefbaar Nederland dient zich te houden aan het verkiezingsprogramma. In de aanloop naar het congres waren nog zeven amendementen op dat programma binnengekomen. Hiervan hoefden er maar drie te worden behandeld, liet het bestuur weten bij monde van voorzitter Nagel. ‘De andere amendementen hoeven we niet te behandelen, want daarover bestaat een grote mate van overeenstemming binnen het bestuur.’ Echt waar!

Houd interrupties kort
Een van de sprekers aan de interruptiemicrofoon: ‘Dit doet mij denken aan de spreuk “Wij drinken een glas, wij doen een plas en alles bleef zoals het was”, maar dat terzijde. Ik ben kandidaat-lijsttrekker en een aantal andere zaken, maar dat doet hier niet ter zake. Waar het mij om gaat is het feit dat…’, enzovoort, enzovoort.

Vermijd conflicten
‘Ik verzoek u de zaal te verlaten’, sprak Nagel al vroeg op de dag vanaf het podium tot een querulant in de zaal. Plotseling waren alle fotografen en cameralieden weer klaarwakker. ‘Ik ga niet weg bij de microfoon. Ik ga nooit meer weg’, schreeuwde de querulant. En ja hoor, de cameralieden en fotografen renden op hem als vliegen op een berg stront, ook al ging het conflict nergens over.

Val niet over punten en komma’s
‘Voorzitter, tekstueel is die eerste zin in dat amendement niet correct. Nu staat er: “Fraude met gemeenschapsgeld, waarvan de overheid de opdrachtgever is, moet met kracht worden bestreden.” Dat betekent dat de overheid opdracht geeft aan fraude, maar dat wordt natuurlijk niet bedoeld. Ik wil daarom een tekstuele aanpassing voorstellen, maar ik heb nu nog geen voorstel.’

Wees vernieuwend
Het bestuur van Leefbaar Nederland heeft samen met Kamerkandidaat Tjerk Westerterp een nieuw, revolutionair voorstel gedaan voor de WAO, maar de partijleden hadden dat nog niet helemaal door. Of juist wel, maar dat werd niet helemaal duidelijk. In ieder geval bestond er volgens Nagel duidelijkheid over de richting van de ideeën van het congres, en dat zou worden doorgegeven aan de Kamerleden.

Wat de partij nou wil, kan worden nagelezen in een WAO-amendement, waarover overigens nooit is gestemd. Het amendement gaat uit van een verplichte WAO-verzekering voor beroepsgerelateerde lichamelijke aandoeningen, en een vrijwillige WAO-verzekering voor de overige lichamelijke aandoeningen.

Een aantal partijleden wilde de WAO-voorstellen graag zo wijzigen dat ook niet lichamelijke kwalen recht zou geven op een WAO-uitkering. Hiervoor moest het woordje ‘lichamelijk’ uit de tekst van het amendement worden geschrapt, maar zover is het nooit gekomen. Volgens Nagel was stemming niet nodig, want het was immers duidelijk welke richting het congres op wilde.

Wees heel vernieuwend
‘Er is nu sprake van een grote ongelijkheid tussen mensen met een baan en mensen zonder baan, want huisvrouwen kunnen nooit een WAO-uitkering krijgen’, jammerde een vrouwelijk partijlid bij een interruptiemicrofoon. ‘Ook vrouwen moeten onder zo’n collectieve volksverzekering als de WAO vallen, want nu is het niet eerlijk.’

Pest automobilisten hun auto uit
Tijdens het vorige congres van Leefbaar Nederland hadden de partijleden besloten dat de motorrijtuigenbelasting moest worden afgeschaft, en dat bovendien geen kilometerheffing zou mogen worden ingevoerd. Een financiële onderbouwing van deze plannen zou nog volgen, liet Nagel destijds weten.

Oud-minister van Verkeer en Waterstaat Tjerk Westerterp kwam tijdens het congres van afgelopen weekend met de oplossing: verhoog de accijnzen. Met een korte, maar overtuigende toespraak wist hij deze accijnsverhoging te verkopen als een uitstekende maatregel voor automobilisten.

Vraag oud-ministers als lijsttrekker
‘Waarom wordt Tjerk Westerterp geen lijsttrekker’, schreeuwde een partijlid na afloop van bovenstaand toespraakje door de zaal. ‘Hij komt zo goed over, ook op televisie.’
Met zulke partijgenoten heeft de nieuwe lijsttrekker geen vijanden meer nodig.

Houd orde
Voorzitter Nagel, halverwege het congres: ‘Ik heb nu al tien keer iemand een punt van orde horen vragen. Wij zijn een vernieuwende partij die niet op de oude partijen moet lijken, maar als we hiermee doorgaan, gaan we lijken we op wat we niet willen zijn.’

Kies kandidaat-Kamerleden met een vlotte babbel
Rabella de Faria, Europa’s zwarte zakenvrouw van het jaar: ‘De regelgeving voor ondernemers moet niet alleen worden gericht op zaken als… ehm… maar op zaken als… uh… Dames en heren, hier ben ik gewoon!’

Scheid hoofdzaken van bijzaken
Een partijlid bij de interruptiemicrofoon: ‘Mijnheer de voorzitter, bij de districtsvergadering bleek dat de nummer acht op de kandidatenlijst in het district Dordrecht zijn contributie nog niet had betaald. Dat moet nu toch echt worden uitgezocht, want daarover hebben we nog niets gehoord.’
Jan Nagel: ‘Dank u wel voor deze constructieve bijdrage.’

Alleen zwaargewichten!
Oud-SP-lid George de Haan kreeg tijdens het vorige congres als kandidaat-lijsttrekker vier stemmen. Hij was vastbesloten het deze keer beter te doen, en daarom wilde hij een onvergetelijke indruk maken met zijn introductiespeech: ‘Mijn naam is George de Haan, ik ben bijna 25 jaar getrouwd en ik heb drie dochters met die vrouw. Al sinds 1967 ben ik flexwerker avant-la-lettre. Ik kan terug zien op vele successen. Ik heb een deeltijdopleiding Nederlands recht gedaan. Ik heb een prijs gekregen uit handen van Jan Pen en dat was niet zomaar een prijs, want een jaar eerder had Koos Postema die prijs gewonnen voor zijn programma Een uur U. Ook heb ik als manager ervaring met het compleet saneren van een enveloppenrubriek. Dat ik ook mijn gedachten op papier kan zetten, probeer ik te bewijzen op de achterkant van het papier dat ik u bij de ingang heb gegeven, over het onderwerp ‘achterlijk’.

Alleen zwaargewichten!
Oud-VVD-lid en kandidaat-lijsttrekker Rob van Kleef dacht als hoogbegaafde het profiel van Leefbaar Nederland duidelijk te kunnen uitdragen. Zijn speech begon hij op indrukwekkende wijze: ‘Ik zat me net echter de oren te krabben. Waar zal ik het nu eens over hebben?’ Het leverde hem zegge en schrijven nul stemmen op.

Geef de lijsttrekker een steun in de rug
Henk Westbroek: ‘We hebben nu een lijsttrekker die eerlijk durft te zeggen dat hij de wijsheid niet in pacht heeft. Die eerlijkheid vind ik verfrissend. Die tien zetels gaan we halen. Fred is hét.’[Terug naar hoofdmenu]
 

Stemhok.nl  - reageer - colofon - nog 2 weken tot de verkiezingen

Blijf op de hoogte van het laatste campagnenieuws en geef je op voor de e-mailservice van Stemhok.nl.
Zelf schrijven voor Stemhok.nl? Stuur dan een e-mailbericht naar info@stemhok.nl en meld je aan.
Waarschuwing: Iedere gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen en/of partijen berust geenszins op toeval.