[STEMHOK.NL]    

Stemhok.nl  - reageer - colofon - nog 2 weken tot de verkiezingen - deze site wordt wekelijks ververst

           

 

Geef je op voor de
wekelijkse
Stemhok nieuwsbrief
E-mailadres:
Geef je op
Meld je af

 

 

 

 

 

 

 

 

      D66: dé partij voor UPC-klanten, fietsfanaten en criminelen

Door Ramon Schimmel

“Hardnekkige problemen zijn nog niet opgelost en nieuwe staan voor de deur”, schrijft D66 in haar verkiezingsprogramma Toekomst in eigen hand - liberaal van gedachte, sociaal van gevoel. “Als het vermogen van onze motor af en toe tekort is geschoten, dan moeten we onze motor opvoeren. Het is tijd voor een beetje lef.” Stemhok.nl maakte een selectie van intrigerende voorstellen uit het verkiezingsprogramma van D66. Hoe ziet Nederland eruit als Thom de Graaf weer mag meeregeren? Heeft hij lef? Lees en oordeel zelf.

Leerlingen massaal aan de pretpakkketten
D66 wil dat de tweede fase van het studiehuis niet langer verplicht wordt gesteld. Leerlingen moeten vrijer zijn in vakkenkeuze, aantal vakken en specialisatieniveau.
p.4, punt 7

Musea als pretpark
Musea worden gestimuleerd om zich met tentoonstellingen en activiteiten te richten op jongeren en migranten. Dit vereist een vernieuwende aanpak waarbij moderne informatie- en communicatiemiddelen een grotere rol spelen.
p.7, punt 23

Telefoon verdwijnt
D66 wil dat alle contacten tussen overheid en bedrijfsleven uiterlijk in 2006 via elektronische communicatie kunnen verlopen.
p.13, punt 64

Eindelijk verlost van UPC
D66 wil de monopoliepositie van kabelmaatschappijen beëindigen.
p.7, punt 28

Paniek: hackers helpen iedereen aan kanker
De overheid heeft de verplichting om patiënten toegang te verschaffen tot betrouwbare en correcte gezondheidsinformatie op internet, onder andere door certificering. Patiënten moeten elektronisch inzage hebben in hun behandeldossiers.
p.10, punt 55

Niks mis met apen in Rijswijk
Dierproeven zijn voor bepaald medisch onderzoek en biologische wetenschappen noodzakelijk
p.11, punt 62

Geld over de balk smijten
D66 vindt dat er in Nederland te weinig geld aan preventie wordt besteed. Er kunnen effectieve preventieprogramma’s worden uitgevoerd gericht op hart- en vaatziekten, kanker en verslaving, waaronder nicotine gebruik (roken) en overmatig alcoholgebruik. [...] Er komt meer voorlichting over de gevolgen van roken en alcoholgebruik.
p.10/11, punt 59

Publieke omroep alleen voor elite
De huidige sponsoring door de overheid van radio- en televisieprogramma’s wordt gestopt. Het daarmee vrijkomende geld komt in een fonds voor maatschappelijke documentaires.
p.6, punt 25

Gazelle sponsor D66
De meeste reizen vinden plaats over een korte afstand waarbij met name de fiets een aantrekkelijk alternatief is. D66 wil daarom de komende kabinetsperiode het fietsverkeer stimuleren met de aanleg en verbetering van (lange-afstands-) fietspaden, meer en betere fietsenstallingen, verbetering van de (verkeers-) veiligheid van de fietser en een harde aanpak van fietsdiefstal.
p.18, punt 102

Vissers in opstand
Het ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer zal zich omvormen tot ministerie van Voedsel en Groen
p.15, punt 76

Straten blauw, ipv meer blauw op straat
D66 wil wonen weer aantrekkelijk maken. De openbare ruimte teruggeven aan mensen. Zij krijgen invloed op de architectuur van huizen en gebouwen en op vormgeving van de straat. Kinderen krijgen invloed op de inrichting van hun speelplaatsen.
P.15, punt 82

Werken in de sportzaal, sporten op kantoor
Gebouwen zoals scholen, sportzalen en kantoren kunnen voor meer doelen gebruikt worden. Dat scheelt ruimte en het houdt de stad de hele dag levend.
p.15, punt 83

Boeren stemmen niet langer CDA
D66 wil geen verder verstedelijking in gebieden die uniek zijn vanwege de openheid van het landschap, zoals vele delen van het noorden, zuiden en oosten van het land. D66 wil zich inzetten voor een beleid dat gericht is op ontwikkeling van het platteland.
p.17, punt 93

NS betaalt reizigers
D66 wil betere afspraken over prestaties en een betere ‘geld terug’ regeling aan reizigers bij vertraging, treinuitval en bij gebrek aan zitplaatsen.
p.18, punt 100

Schikbarende daling kijkcijfers jeugdprogramma’s
D66 wil een beperking van reclame-inkomsten bij de publieke omroep. Er komt een verbod op reclame rond jeugdprogramma’s.
p. 6, punt 25

Dagje naar zee, molens kijken
Er zijn onbenutte energiebronnen in Nederland. De toekomst van grootschalige opwekking van windenergie ligt op zee. D66 wil dat daarop zwaar wordt ingezet.
p.14, punt 74

Computer gejat, aangifte doen onmogelijk
D66 wil een ‘elektronisch aangifte-volgsysteem’; mensen moeten eenvoudiger en sneller aangifte kunnen doen.
p.26, punt 153

Moordenaars niet langer in cel
D66 wil een uitbreiding van de toepassing van taakstraffen. Ook een opgelegde gevangenisstraf moet leiden tot resocialisatie. Het sobere regime, waarbij de gedetineerde lange tijd in zijn cel zit, moet worden afgeschaft.
p.27, punt 155

Positieve discriminatie ambtenaren
D66 wil een hoogwaardig overheidsapparaat. Verbetering van arbeidsvoorwaarden in de publieke sector vindt D66 noodzakelijk, maar wel op maat. D66 wil werken voor de publieke zaak ook aantrekkelijk maken door mogelijke vrijstelling van collegegeld, kwijtschelding van studieschulden en voorrang bij de toewijzing van huurwoningen in grote steden.
p.27, punt 162

Kamerdebatten gaan weer ergens over
D66 is voorstander van een burgerinitiatief dat burgers recht geeft een onderwerp of voorstel op de agenda van raad, staten of Tweede Kamer te plaatsen.
p.28, punt 168

Willem Alexander mag alleen lintjes knippen
D66 wil een modernisering van het koningschap. Het lidmaatschap van het Koninklijk Huis en de daarbij behorende ministeriële verantwoordelijkheid wordt teruggebracht tot het Staatshoofd en de direct bij de uitoefening van het koningschap betrokken verwanten. De Regering bestaat voortaan alleen uit de ministers.
p.29, punt 176

Niet leuker, wel makkelijker
D66 streeft naar een nog eenvoudiger belastingstelsel. Uitgangspunt : de economische zelfstandigheid van iedereen. De methode: zoveel mogelijk aftrekposten schrappen in ruil voor een lager tarief.
p.8, punt 39

Noot: Deze voorstellen zijn rechtstreeks en onveranderd overgenomen uit het verkiezingsprogramma van D66. Het hele programma is te downloaden op www.d66.nl.[Terug naar hoofdmenu]
 

Stemhok.nl  - reageer - colofon - nog 2 weken tot de verkiezingen

Blijf op de hoogte van het laatste campagnenieuws en geef je op voor de e-mailservice van Stemhok.nl.
Zelf schrijven voor Stemhok.nl? Stuur dan een e-mailbericht naar info@stemhok.nl en meld je aan.
Waarschuwing: Iedere gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen en/of partijen berust geenszins op toeval.