Themabijeenkomst Israël (SGP)

Mon, 07/06/2010

De SGP spreekt over haar buitenlandbeleid. "In de pauze en na afloop informele ontmoeting en gelegenheid tot kopen van Israëlproducten." Koningshof, Kerkplein, Doorn, D.V. vanaf 19.30 uur.

Share this