Arie Slob reikt Lofprijs uit

Fri, 23/04/2010

Christenunionist Arie Slob reikt de rector-magnificus van de Vrije Universiteit een prijs uit voor zijn pleidooi het Nederlands van zijn studenten bij te spijkeren. Hallelujah! VU Amsterdam, 14.00 uur.

Share this